MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
16.09.2021. 04:00 h  - 17.09.2021. 03:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
17.09.2021.
03
3.1
4.7
47.3
1.9
0.1
1.2
17.09.2021.
02
2.4
1.1
25.0
1.6
0.1
0.4
17.09.2021.
01
2.7
1.4
29.8
1.6
0.1
0.1
17.09.2021.
00
3.1
0.7
83.4
1.5
0.1
16.09.2021.
23
3.5
0.7
76.9
1.5
0.1
16.09.2021.
22
4.0
1.8
50.0
1.6
0.1
0.3
16.09.2021.
21
5.0
4.0
27.4
1.8
0.1
0.3
16.09.2021.
20
3.9
3.9
20.8
1.7
0.1
0.3
16.09.2021.
19
3.8
5.4
25.8
1.7
0.1
0.4
16.09.2021.
18
3.5
8.6
23.2
2.0
0.2
0.3
16.09.2021.
17
4.8
3.8
34.4
0.2
0.2
16.09.2021.
16
3.1
35.3
1.8
27.0
0.2
0.1
16.09.2021.
15
4.7
3.5
1.7
31.6
0.2
0.4
16.09.2021.
14
5.5
31.5
2.0
44.8
0.2
1.1
16.09.2021.
13
7.1
4.9
39.8
1.8
47.8
0.3
16.09.2021.
12
10.9
4.5
44.9
1.8
31.5
0.2
0.3
16.09.2021.
11
14.6
2.2
53.0
1.7
60.3
0.2
0.3
16.09.2021.
10
10.3
4.5
42.3
1.7
36.4
0.2
0.1
16.09.2021.
09
15.1
2.9
51.1
1.6
35.8
0.2
0.1
16.09.2021.
08
14.6
2.8
34.8
1.6
33.3
0.2
0.2
16.09.2021.
07
14.3
11.2
51.5
1.8
32.1
0.2
0.5
16.09.2021.
06
19.8
10.0
56.2
1.7
31.1
0.2
1.0
16.09.2021.
05
7.1
6.5
63.0
1.7
31.0
0.1
0.7
16.09.2021.
04
6.6
1.2
59.5
1.6
31.0
0.1
0.1