MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
15.06.2021. 20:00 h  - 16.06.2021. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
16.06.2021.
19
2.2
5.8
61.6
0.7
22.4
0.1
0.9
16.06.2021.
18
1.9
2.5
102.1
0.7
23.9
0.1
1.5
16.06.2021.
17
2.5
1.7
108.8
0.7
34.1
0.1
1.0
16.06.2021.
16
3.4
2.8
114.8
0.7
30.4
0.1
0.3
16.06.2021.
15
3.9
2.6
109.6
0.7
28.2
0.1
0.8
16.06.2021.
14
4.1
1.7
102.3
0.7
36.3
0.1
1.8
16.06.2021.
13
3.8
2.1
102.5
0.7
26.9
0.1
4.3
16.06.2021.
12
3.5
2.4
91.9
0.7
25.1
0.1
0.1
16.06.2021.
11
2.7
3.4
66.1
0.7
23.2
0.1
0.5
16.06.2021.
10
2.7
3.3
37.8
0.6
23.9
0.1
0.8
16.06.2021.
09
4.1
39.0
0.7
23.1
0.1
1.4
16.06.2021.
08
5.6
30.9
0.6
22.1
0.1
0.5
16.06.2021.
07
14.6
25.8
0.6
18.3
0.1
0.6
16.06.2021.
06
6.7
20.5
0.6
16.2
0.1
0.6
16.06.2021.
05
2.4
38.5
0.6
18.8
0.1
0.0
16.06.2021.
04
1.0
63.2
0.5
20.8
0.1
0.1
16.06.2021.
03
1.2
50.4
0.6
16.4
0.1
0.1
16.06.2021.
02
1.7
2.1
49.5
0.6
24.3
0.1
0.2
16.06.2021.
01
2.9
2.9
35.2
0.6
18.6
0.1
3.2
16.06.2021.
00
2.0
3.6
35.2
24.4
0.1
1.1
15.06.2021.
23
5.3
45.8
0.6
22.3
0.1
0.7
15.06.2021.
22
2.9
9.3
1.0
20.2
0.1
0.8
15.06.2021.
21
2.7
33.1
1.2
9.0
0.1
0.1
15.06.2021.
20
1.6
5.3
53.8
0.7
20.8
2.6