MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
15.06.2021. 21:00 h  - 16.06.2021. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
16.06.2021.
20
13.6
16.8
0.7
15.3
0.2
4.7
0.4
16.06.2021.
19
6.9
13.1
0.8
15.0
0.2
5.1
0.9
16.06.2021.
18
7.0
5.6
1.3
14.4
0.1
6.0
1.3
16.06.2021.
17
7.6
1.8
1.8
15.0
0.1
6.6
0.7
16.06.2021.
16
8.8
1.8
2.3
14.6
0.1
6.8
0.6
16.06.2021.
15
11.3
2.3
3.0
13.5
0.1
6.9
1.1
16.06.2021.
14
59.7
18.6
4.9
16.4
0.1
5.5
1.6
16.06.2021.
13
20.5
3.3
4.9
18.7
0.1
7.2
0.2
16.06.2021.
12
13.4
4.6
4.0
22.6
0.2
7.3
3.3
16.06.2021.
11
10.2
6.6
3.4
18.1
0.1
7.4
0.2
16.06.2021.
10
13.2
7.1
5.6
25.9
0.1
5.2
16.06.2021.
09
94.3
29.2
7.5
28.1
3.9
11.1
16.06.2021.
08
11.2
3.1
21.6
0.2
5.3
10.7
16.06.2021.
07
7.6
12.2
18.7
0.2
5.0
10.2
16.06.2021.
06
8.8
0.1
13.1
0.2
5.2
1.7
16.06.2021.
05
12.0
3.7
0.1
12.9
0.1
5.7
0.4
16.06.2021.
04
9.0
3.0
0.2
11.5
0.1
5.7
1.7
16.06.2021.
03
6.6
2.1
9.8
0.1
5.7
0.4
16.06.2021.
02
7.8
2.2
0.1
11.3
0.1
5.7
0.2
16.06.2021.
01
12.0
3.9
0.2
12.8
0.1
5.5
1.0
16.06.2021.
00
15.4
8.6
0.4
15.4
0.1
5.1
1.0
15.06.2021.
23
12.4
8.6
0.4
16.8
0.1
5.3
3.5
15.06.2021.
22
18.5
15.7
1.0
17.1
0.2
4.6
0.7
15.06.2021.
21
8.9
11.6
0.7
17.4
0.2
5.0
0.6