MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
15.06.2021. 21:00 h  - 16.06.2021. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
16.06.2021.
20
16.06.2021.
19
16.06.2021.
18
16.06.2021.
17
16.06.2021.
16
16.06.2021.
15
16.06.2021.
14
16.06.2021.
13
16.06.2021.
12
16.06.2021.
11
16.06.2021.
10
16.06.2021.
09
16.06.2021.
08
16.06.2021.
07
16.06.2021.
06
16.06.2021.
05
16.06.2021.
04
16.06.2021.
03
16.06.2021.
02
16.06.2021.
01
16.06.2021.
00
15.06.2021.
23
15.06.2021.
22
15.06.2021.
21