MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Opatija - Gorovo
N 45°20'12"
E 14°18'24"
40 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 NO2 , O3

 
16.09.2021. 04:00 h  - 17.09.2021. 03:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
17.09.2021.
03
17.09.2021.
02
17.09.2021.
01
17.09.2021.
00
16.09.2021.
23
16.09.2021.
22
16.09.2021.
21
16.09.2021.
20
16.09.2021.
19
16.09.2021.
18
16.09.2021.
17
16.09.2021.
16
16.09.2021.
15
16.09.2021.
14
16.09.2021.
13
16.09.2021.
12
16.09.2021.
11
16.09.2021.
10
16.09.2021.
09
16.09.2021.
08
16.09.2021.
07
16.09.2021.
06
16.09.2021.
05
16.09.2021.
04