MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 SMJER VJETRA


 METEOROLOŠKI PODACI

 
23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT

BRZINA
VJETRA
[m/s]

SMJER
VJETRA
[°]
RELATIVNA
VLAGA
[%]
TEMPERATURA
[°C]
24.07.2021.
21:00
0.1
20.2
0.0
24.07.2021.
20:00
0.1
184.2
0.0
24.07.2021.
19:00
0.1
203.8
0.0
24.07.2021.
18:00
0.2
221.7
0.0
24.07.2021.
17:00
0.2
190.7
0.0
24.07.2021.
16:00
0.5
221.9
0.0
24.07.2021.
15:00
1.1
215.1
0.0
24.07.2021.
14:00
0.6
191.3
0.0
24.07.2021.
13:00
0.3
203.1
0.0
24.07.2021.
12:00
0.5
181.1
0.0
24.07.2021.
11:00
0.5
170.2
0.0
24.07.2021.
10:00
0.1
199.6
0.0
24.07.2021.
09:00
0.1
198.0
0.0
24.07.2021.
08:00
0.1
185.2
0.0
24.07.2021.
07:00
0.1
182.6
0.0
24.07.2021.
06:00
0.1
155.2
0.0
24.07.2021.
05:00
0.1
84.3
0.0
24.07.2021.
04:00
0.1
55.1
0.0
24.07.2021.
03:00
0.1
36.7
0.0
24.07.2021.
02:00
0.2
94.3
0.0
24.07.2021.
01:00
0.5
56.1
0.0
24.07.2021.
00:00
0.4
20.4
0.0
23.07.2021.
23:00
0.3
49.4
0.0
23.07.2021.
22:00
0.2
16.9
0.0