MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
15.06.2021. 21:00 h  - 16.06.2021. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
16.06.2021.
20
59.5
16.06.2021.
19
58.3
16.06.2021.
18
32.3
16.06.2021.
17
38.6
16.06.2021.
16
24.3
16.06.2021.
15
14.7
16.06.2021.
14
0.8
16.06.2021.
13
16.06.2021.
12
38.3
16.06.2021.
11
46.9
16.06.2021.
10
55.8
16.06.2021.
09
56.5
16.06.2021.
08
70.7
16.06.2021.
07
68.5
16.06.2021.
06
27.7
16.06.2021.
05
20.6
16.06.2021.
04
9.9
16.06.2021.
03
1.0
16.06.2021.
02
4.4
16.06.2021.
01
5.3
16.06.2021.
00
10.6
15.06.2021.
23
27.1
15.06.2021.
22
30.5
15.06.2021.
21
30.8