MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
16.09.2021. 05:00 h  - 17.09.2021. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
17.09.2021.
04
18.2
17.09.2021.
03
25.1
17.09.2021.
02
9.8
17.09.2021.
01
18.5
17.09.2021.
00
16.6
16.09.2021.
23
21.2
16.09.2021.
22
7.4
16.09.2021.
21
22.6
16.09.2021.
20
23.8
16.09.2021.
19
24.4
16.09.2021.
18
18.5
16.09.2021.
17
40.1
16.09.2021.
16
29.3
16.09.2021.
15
24.4
16.09.2021.
14
51.3
16.09.2021.
13
43.2
16.09.2021.
12
51.3
16.09.2021.
11
44.1
16.09.2021.
10
56.8
16.09.2021.
09
16.09.2021.
08
66.5
16.09.2021.
07
34.7
16.09.2021.
06
24.4
16.09.2021.
05
46.7