MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
16.09.2021. 05:00 h  - 17.09.2021. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
17.09.2021.
04
14.2
17.09.2021.
03
14.0
17.09.2021.
02
12.2
17.09.2021.
01
13.8
17.09.2021.
00
14.0
16.09.2021.
23
12.2
16.09.2021.
22
22.1
16.09.2021.
21
24.8
16.09.2021.
20
12.2
16.09.2021.
19
10.1
16.09.2021.
18
23.8
16.09.2021.
17
28.7
16.09.2021.
16
17.4
16.09.2021.
15
19.7
16.09.2021.
14
18.2
16.09.2021.
13
21.7
16.09.2021.
12
22.9
16.09.2021.
11
28.5
16.09.2021.
10
80.3
16.09.2021.
09
63.9
16.09.2021.
08
26.3
16.09.2021.
07
23.0
16.09.2021.
06
16.6
16.09.2021.
05
16.9