MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
16.09.2021. 04:00 h  - 17.09.2021. 03:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
17.09.2021.
03
1.1
4.6
81.1
0.2
17.09.2021.
02
1.1
3.5
81.6
0.2
17.09.2021.
01
1.3
4.4
76.7
0.2
17.09.2021.
00
1.2
3.6
95.1
0.2
16.09.2021.
23
1.1
10.3
81.1
0.2
16.09.2021.
22
1.1
13.3
84.8
0.2
16.09.2021.
21
1.3
26.7
66.0
0.3
16.09.2021.
20
1.1
35.2
63.2
0.3
16.09.2021.
19
1.2
32.4
67.3
0.3
16.09.2021.
18
1.4
20.4
89.0
0.3
16.09.2021.
17
1.3
18.0
92.1
0.2
16.09.2021.
16
1.0
18.5
106.5
0.2
16.09.2021.
15
1.1
21.0
116.4
0.2
16.09.2021.
14
1.3
24.4
106.7
0.3
16.09.2021.
13
2.2
12.9
112.0
0.2
16.09.2021.
12
15.4
118.4
0.2
16.09.2021.
11
8.8
17.7
113.8
0.2
16.09.2021.
10
16.7
119.6
0.2
16.09.2021.
09
8.6
27.8
0.2
16.09.2021.
08
8.6
67.4
0.3
16.09.2021.
07
8.5
29.1
84.0
16.09.2021.
06
8.6
15.4
94.1
0.2
16.09.2021.
05
8.7
11.2
110.9
0.2
16.09.2021.
04
8.7
16.9
92.2
0.2