MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
15.06.2021. 20:00 h  - 16.06.2021. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
16.06.2021.
19
3.5
12.6
97.1
0.2
16.06.2021.
18
11.8
99.9
0.2
16.06.2021.
17
3.4
22.9
0.2
16.06.2021.
16
3.6
84.8
0.2
16.06.2021.
15
3.4
22.3
82.1
16.06.2021.
14
3.4
16.4
85.2
0.2
16.06.2021.
13
3.4
18.4
85.6
0.2
16.06.2021.
12
3.4
29.3
68.1
0.2
16.06.2021.
11
3.1
34.9
64.4
0.2
16.06.2021.
10
2.8
46.0
59.3
0.2
16.06.2021.
09
3.0
53.7
42.3
0.2
16.06.2021.
08
3.1
50.1
30.6
0.2
16.06.2021.
07
3.2
39.2
25.0
0.3
16.06.2021.
06
3.0
16.8
51.7
0.2
16.06.2021.
05
3.0
10.0
76.2
0.2
16.06.2021.
04
3.0
15.3
69.5
0.2
16.06.2021.
03
3.0
15.3
61.7
0.2
16.06.2021.
02
3.0
15.6
70.2
0.2
16.06.2021.
01
2.9
21.2
69.1
0.2
16.06.2021.
00
3.0
33.3
55.3
0.2
15.06.2021.
23
3.0
38.2
57.6
0.3
15.06.2021.
22
3.0
38.6
62.2
0.3
15.06.2021.
21
3.2
50.8
38.8
0.3
15.06.2021.
20
3.1
30.0
71.9
0.2