MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
16.09.2021. 05:00 h  - 17.09.2021. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
17.09.2021.
04
3.9
18.3
0.2
1.3
17.09.2021.
03
3.9
19.8
0.2
1.3
17.09.2021.
02
3.9
21.5
0.2
1.3
17.09.2021.
01
3.8
11.6
0.2
1.3
17.09.2021.
00
3.6
13.4
0.1
1.3
16.09.2021.
23
3.7
11.6
0.2
1.3
16.09.2021.
22
3.8
10.5
0.2
1.3
16.09.2021.
21
3.7
18.2
0.2
1.3
16.09.2021.
20
3.7
12.9
0.2
1.3
16.09.2021.
19
3.9
17.0
0.2
1.3
16.09.2021.
18
3.9
11.6
0.2
1.3
16.09.2021.
17
3.7
25.7
0.2
1.3
16.09.2021.
16
3.8
19.8
0.2
1.3
16.09.2021.
15
3.9
11.3
0.3
1.3
16.09.2021.
14
3.8
24.8
0.2
1.3
16.09.2021.
13
4.0
31.0
0.3
1.3
16.09.2021.
12
3.9
26.9
0.3
1.3
16.09.2021.
11
3.8
22.4
0.2
1.3
16.09.2021.
10
3.7
27.3
0.2
1.3
16.09.2021.
09
3.8
31.9
0.2
1.3
16.09.2021.
08
3.6
37.5
0.2
1.3
16.09.2021.
07
3.5
28.7
0.2
1.3
16.09.2021.
06
3.4
24.0
0.3
1.4
16.09.2021.
05
3.2
19.6
1.3