MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
15.06.2021. 22:00 h  - 16.06.2021. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
16.06.2021.
21
4.3
17.4
0.2
1.4
16.06.2021.
20
4.3
21.6
0.2
1.3
16.06.2021.
19
4.1
16.7
0.2
1.5
2.3
16.06.2021.
18
4.3
14.8
0.1
1.5
2.8
16.06.2021.
17
4.1
21.2
0.1
1.5
2.7
16.06.2021.
16
4.2
11.8
0.1
1.4
2.8
16.06.2021.
15
4.1
19.5
0.1
1.4
2.6
16.06.2021.
14
4.2
15.0
0.1
1.4
16.06.2021.
13
4.2
24.2
1.4
2.1
16.06.2021.
12
7.8
17.0
0.1
2.9
16.06.2021.
11
4.2
7.8
0.1
1.3
3.1
16.06.2021.
10
4.3
23.1
0.1
1.3
1.5
16.06.2021.
09
4.3
20.3
0.2
1.3
1.3
16.06.2021.
08
4.3
27.4
0.2
1.3
16.06.2021.
07
4.4
34.3
0.3
1.3
16.06.2021.
06
4.3
19.8
0.2
1.4
16.06.2021.
05
4.3
10.4
0.2
1.4
2.6
16.06.2021.
04
4.3
11.7
0.1
1.7
2.9
16.06.2021.
03
4.2
12.1
0.1
1.7
2.9
16.06.2021.
02
4.3
9.9
0.1
1.8
2.6
16.06.2021.
01
4.2
12.1
0.2
1.6
1.5
16.06.2021.
00
4.3
13.8
0.2
1.5
1.4
15.06.2021.
23
4.1
19.0
0.2
1.4
1.4
15.06.2021.
22
4.2
22.9
0.2
1.3
1.5