MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA NH3

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT NH3
[µg/m3]
24.07.2021.
21
1.1
24.07.2021.
20
1.3
24.07.2021.
19
1.5
24.07.2021.
18
1.6
24.07.2021.
17
1.7
24.07.2021.
16
1.6
24.07.2021.
15
1.6
24.07.2021.
14
1.5
24.07.2021.
13
1.5
24.07.2021.
12
1.6
24.07.2021.
11
1.6
24.07.2021.
10
1.7
24.07.2021.
09
1.8
24.07.2021.
08
24.07.2021.
07
0.7
24.07.2021.
06
0.6
24.07.2021.
05
0.9
24.07.2021.
04
0.9
24.07.2021.
03
0.9
24.07.2021.
02
0.8
24.07.2021.
01
0.9
24.07.2021.
00
0.9
23.07.2021.
23
0.8
23.07.2021.
22
1.0