MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA PM10

 23.07.2021. 20:00 h  - 24.07.2021. 19:00 h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.07.2021.
19
18.5
24.07.2021.
18
18.3
24.07.2021.
17
16.8
24.07.2021.
16
17.9
24.07.2021.
15
18.0
24.07.2021.
14
16.8
24.07.2021.
13
17.1
24.07.2021.
12
18.3
24.07.2021.
11
19.6
24.07.2021.
10
17.4
24.07.2021.
09
15.0
24.07.2021.
08
16.7
24.07.2021.
07
32.9
24.07.2021.
06
29.4
24.07.2021.
05
11.8
24.07.2021.
04
24.07.2021.
03
13.3
24.07.2021.
02
13.8
24.07.2021.
01
14.0
24.07.2021.
00
14.1
23.07.2021.
23
15.0
23.07.2021.
22
14.7
23.07.2021.
21
14.9
23.07.2021.
20
16.7