MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA H2S

 23.07.2021. 21:00 h  - 24.07.2021. 20:00 h  
         
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
24.07.2021.
20
0.7
24.07.2021.
19
0.5
24.07.2021.
18
0.6
24.07.2021.
17
0.6
24.07.2021.
16
0.7
24.07.2021.
15
0.6
24.07.2021.
14
0.8
24.07.2021.
13
0.5
24.07.2021.
12
0.6
24.07.2021.
11
0.6
24.07.2021.
10
0.5
24.07.2021.
09
24.07.2021.
08
0.4
24.07.2021.
07
1.0
24.07.2021.
06
0.6
24.07.2021.
05
0.7
24.07.2021.
04
0.8
24.07.2021.
03
0.9
24.07.2021.
02
0.4
24.07.2021.
01
0.4
24.07.2021.
00
0.5
23.07.2021.
23
0.4
23.07.2021.
22
0.4
23.07.2021.
21
0.5