MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki

 MJERENJA POLUTANTA CO

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT CO
[mg/m3]
24.07.2021.
21
0.2
24.07.2021.
20
0.2
24.07.2021.
19
0.2
24.07.2021.
18
0.1
24.07.2021.
17
0.1
24.07.2021.
16
0.1
24.07.2021.
15
0.1
24.07.2021.
14
0.1
24.07.2021.
13
0.1
24.07.2021.
12
0.1
24.07.2021.
11
0.1
24.07.2021.
10
0.1
24.07.2021.
09
24.07.2021.
08
0.1
24.07.2021.
07
0.1
24.07.2021.
06
0.1
24.07.2021.
05
0.1
24.07.2021.
04
0.1
24.07.2021.
03
0.1
24.07.2021.
02
0.1
24.07.2021.
01
0.1
24.07.2021.
00
0.1
23.07.2021.
23
0.1
23.07.2021.
22
0.1