MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki

 MJERENJA POLUTANTA H2S

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
24.07.2021.
21
1.2
24.07.2021.
20
1.2
24.07.2021.
19
1.3
24.07.2021.
18
1.2
24.07.2021.
17
1.3
24.07.2021.
16
1.2
24.07.2021.
15
1.3
24.07.2021.
14
1.3
24.07.2021.
13
24.07.2021.
12
1.3
24.07.2021.
11
1.4
24.07.2021.
10
1.3
24.07.2021.
09
1.4
24.07.2021.
08
1.3
24.07.2021.
07
1.4
24.07.2021.
06
1.2
24.07.2021.
05
1.1
24.07.2021.
04
1.1
24.07.2021.
03
1.2
24.07.2021.
02
1.1
24.07.2021.
01
1.1
24.07.2021.
00
1.1
23.07.2021.
23
1.1
23.07.2021.
22
1.0