MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj

 MJERENJA POLUTANTA NH3

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT NH3
[µg/m3]
24.07.2021.
21
24.07.2021.
20
24.07.2021.
19
24.07.2021.
18
24.07.2021.
17
0.6
24.07.2021.
16
0.7
24.07.2021.
15
0.9
24.07.2021.
14
1.0
24.07.2021.
13
0.7
24.07.2021.
12
24.07.2021.
11
24.07.2021.
10
24.07.2021.
09
24.07.2021.
08
24.07.2021.
07
24.07.2021.
06
24.07.2021.
05
24.07.2021.
04
0.2
24.07.2021.
03
0.1
24.07.2021.
02
0.2
24.07.2021.
01
0.3
24.07.2021.
00
0.4
23.07.2021.
23
1.0
23.07.2021.
22