MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj

 MJERENJA POLUTANTA PM10

 23.07.2021. 21:00 h  - 24.07.2021. 20:00 h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.07.2021.
20
20.6
24.07.2021.
19
19.7
24.07.2021.
18
19.6
24.07.2021.
17
19.6
24.07.2021.
16
19.0
24.07.2021.
15
23.8
24.07.2021.
14
19.3
24.07.2021.
13
26.1
24.07.2021.
12
28.3
24.07.2021.
11
23.2
24.07.2021.
10
19.0
24.07.2021.
09
21.6
24.07.2021.
08
19.0
24.07.2021.
07
21.8
24.07.2021.
06
18.6
24.07.2021.
05
18.1
24.07.2021.
04
19.5
24.07.2021.
03
19.1
24.07.2021.
02
18.7
24.07.2021.
01
17.8
24.07.2021.
00
19.2
23.07.2021.
23
18.8
23.07.2021.
22
19.2
23.07.2021.
21
17.6