MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj

 MJERENJA POLUTANTA NO2

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
24.07.2021.
21
24.07.2021.
20
21.3
24.07.2021.
19
8.7
24.07.2021.
18
4.6
24.07.2021.
17
1.6
24.07.2021.
16
1.5
24.07.2021.
15
1.3
24.07.2021.
14
1.4
24.07.2021.
13
3.3
24.07.2021.
12
10.3
24.07.2021.
11
21.0
24.07.2021.
10
7.4
24.07.2021.
09
10.3
24.07.2021.
08
17.3
24.07.2021.
07
14.5
24.07.2021.
06
5.2
24.07.2021.
05
3.1
24.07.2021.
04
2.3
24.07.2021.
03
1.9
24.07.2021.
02
2.8
24.07.2021.
01
4.0
24.07.2021.
00
3.1
23.07.2021.
23
2.8
23.07.2021.
22
3.5