MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica

 MJERENJA POLUTANTA PM10

 23.07.2021. 20:00 h  - 24.07.2021. 19:00 h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.07.2021.
19
24.07.2021.
18
24.07.2021.
17
24.07.2021.
16
24.07.2021.
15
24.07.2021.
14
24.07.2021.
13
24.07.2021.
12
24.07.2021.
11
24.07.2021.
10
24.07.2021.
09
24.07.2021.
08
24.07.2021.
07
24.07.2021.
06
24.07.2021.
05
24.07.2021.
04
24.07.2021.
03
24.07.2021.
02
24.07.2021.
01
24.07.2021.
00
23.07.2021.
23
23.07.2021.
22
23.07.2021.
21
23.07.2021.
20