MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Opatija - Gorovo

 MJERENJA POLUTANTA O3

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT O3
[µg/m3]
PO=180
24.07.2021.
21
24.07.2021.
20
24.07.2021.
19
24.07.2021.
18
24.07.2021.
17
24.07.2021.
16
24.07.2021.
15
24.07.2021.
14
24.07.2021.
13
24.07.2021.
12
24.07.2021.
11
24.07.2021.
10
24.07.2021.
09
24.07.2021.
08
24.07.2021.
07
24.07.2021.
06
24.07.2021.
05
24.07.2021.
04
24.07.2021.
03
24.07.2021.
02
24.07.2021.
01
24.07.2021.
00
23.07.2021.
23
23.07.2021.
22