MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38

 MJERENJA POLUTANTA PM10

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.07.2021.
21
33.8
24.07.2021.
20
34.2
24.07.2021.
19
38.2
24.07.2021.
18
47.5
24.07.2021.
17
19.3
24.07.2021.
16
13.1
24.07.2021.
15
20.6
24.07.2021.
14
26.1
24.07.2021.
13
32.9
24.07.2021.
12
38.4
24.07.2021.
11
45.7
24.07.2021.
10
23.4
24.07.2021.
09
15.7
24.07.2021.
08
21.0
24.07.2021.
07
32.4
24.07.2021.
06
35.4
24.07.2021.
05
18.3
24.07.2021.
04
18.3
24.07.2021.
03
21.3
24.07.2021.
02
19.3
24.07.2021.
01
35.5
24.07.2021.
00
39.2
23.07.2021.
23
31.2
23.07.2021.
22
35.4