MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA

 MJERENJA POLUTANTA PM10

  h  - h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]