MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA

 MJERENJA POLUTANTA NO2

  h  - h  
         
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200