MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac

 MJERENJA POLUTANTA PM10

 23.07.2021. 21:00 h  - 24.07.2021. 20:00 h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.07.2021.
20
26.0
24.07.2021.
19
16.7
24.07.2021.
18
22.1
24.07.2021.
17
27.7
24.07.2021.
16
18.1
24.07.2021.
15
23.2
24.07.2021.
14
19.2
24.07.2021.
13
24.2
24.07.2021.
12
20.2
24.07.2021.
11
18.9
24.07.2021.
10
21.3
24.07.2021.
09
19.6
24.07.2021.
08
25.1
24.07.2021.
07
26.6
24.07.2021.
06
18.1
24.07.2021.
05
12.9
24.07.2021.
04
14.6
24.07.2021.
03
12.1
24.07.2021.
02
12.8
24.07.2021.
01
14.5
24.07.2021.
00
10.1
23.07.2021.
23
17.2
23.07.2021.
22
17.0
23.07.2021.
21
23.3