MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac

 MJERENJA POLUTANTA H2S

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
24.07.2021.
21
0.4
24.07.2021.
20
0.4
24.07.2021.
19
0.3
24.07.2021.
18
0.2
24.07.2021.
17
0.3
24.07.2021.
16
0.3
24.07.2021.
15
0.4
24.07.2021.
14
0.2
24.07.2021.
13
0.2
24.07.2021.
12
0.3
24.07.2021.
11
0.3
24.07.2021.
10
0.2
24.07.2021.
09
0.3
24.07.2021.
08
0.3
24.07.2021.
07
0.3
24.07.2021.
06
0.3
24.07.2021.
05
24.07.2021.
04
24.07.2021.
03
0.3
24.07.2021.
02
0.3
24.07.2021.
01
0.3
24.07.2021.
00
3.8
23.07.2021.
23
0.2
23.07.2021.
22
0.3