MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 52a

 MJERENJA POLUTANTA SO2

 23.07.2021. 22:00 h  - 24.07.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
24.07.2021.
21
4.9
24.07.2021.
20
4.8
24.07.2021.
19
4.9
24.07.2021.
18
4.8
24.07.2021.
17
4.8
24.07.2021.
16
5.0
24.07.2021.
15
4.9
24.07.2021.
14
4.7
24.07.2021.
13
5.0
24.07.2021.
12
24.07.2021.
11
4.9
24.07.2021.
10
4.8
24.07.2021.
09
4.7
24.07.2021.
08
4.8
24.07.2021.
07
4.8
24.07.2021.
06
4.6
24.07.2021.
05
4.7
24.07.2021.
04
4.7
24.07.2021.
03
4.6
24.07.2021.
02
4.8
24.07.2021.
01
4.6
24.07.2021.
00
4.5
23.07.2021.
23
4.6
23.07.2021.
22
4.8