POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
1.2
2.8
89.7
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
8.0
7.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
18.2
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
14.2
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.2
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
12.8
13.1
1.3
20.1
0.2
4.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
2.5
2.9
45.4
0.2
1.9
0.3
 
 KRASICA
 
1.9
5.0
78.4
1.2
2.5
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
1.2
0.8
2.1
17.1
11.8
0.1
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
3.9
18.3
1.3
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 17.09.2021.
period : 4:00-5:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine