POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.7
7.9
45.2
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
2.2
13.2
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
9.4
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
6.0
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
0.9
0.4
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
1.9
1.8
0.5
11.0
0.2
0.7
3.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
12.6
1.0
64.5
0.1
3.0
0.2
 
 KRASICA
 
3.0
1.6
70.7
0.5
0.6
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
3.2
0.6
7.3
5.7
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
7.0
8.1
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 28.11.2021.
period : 2:00-3:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine