POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.4
28.6
72.5
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.7
17.4
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
59.5
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
18.8
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
0.8
0.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
13.6
16.8
4.7
15.3
0.2
0.7
0.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
2.1
8.4
35.6
16.8
0.1
0.7
0.2
 
 KRASICA
 
4.1
70.8
0.6
0.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
24.8
2.2
15.0
8.3
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
4.3
21.6
1.3
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 16.06.2021.
period : 20:00-21:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine