Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

KONTAKTI

Voditeljica odjela:
Larisa Juretić, dipl. iur.
Tel: 358-782
E-mail: larisa.juretic@zzjzpgz.hr


Zamjenica voditeljice odjela:
Suzana Sudac, dipl. iur
E-mail: suzana.sudac@zzjzpgz.hr


Odsjek za pravne poslove:

Voditelj: Tomislav Grgurina, spec. publ. admin
Mob: 091 203 0715
E-mail: tomislav.grgurina@zzjzpgz.hr


Odsjek za ljudske potencijale i opće poslove:

Voditelj: Hermina Trošelj
Mob: 091/ 132 0411
E-mail: hermina.troselj@zzjzpgz.hr 

Popis poslova Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove:

 • obavlja pravne poslove za Zavod,
 • obavlja kontrolu i koordinira izradu ugovora koje sklapa Zavod s poslovnim partnerima,
 • pokreće i vodi sudske postupke i postupke prisilne naplate,
 • kreira i korigira prijedloge internih akata Zavoda,
 • izrađuje nacrte odluka i rješenja o pravima, dužnostima i odgovornostima radnika,
 • koordinira arhivsku građu na razini ustanove,
 • obavlja kadrovske poslove i evidencije u oblasti rada,
 • izrađuje i analizira izvještaje vezano uz kadrove i odluke za sjednice Upravnog vijeća,
 • izrađuje mjesečne, godišnje, trogodišnje planove kadrova na razini Zavoda,
 • u suradnji s drugim odjelima i uredom ravnateljastva izrađuje planove zapošljavanja, planove stručnog usavršavanja, planove zbrinjavanja radnika te planove godišnjih odmora,
 • obavlja poslove i vodi evidencije u svezi stručnog usavršavanja radnika Zavoda,
 • obavlja operativne poslove raspisivanja natječaja i postupaka zapošljavanja i prestanka radnog odnosa,
 • obavlja kadrovske poslove i evidencije u oblasti rada,
 • obavlja prijem i otpremu pošte,
 • obavlja poslove vezane uz funkcioniranje voznog parka Zavoda,
 • vodi analitičke evidencije vezane uz vozni park,
 • obavlja poslove čuvanja zgrade i inventara te uređenja okoliša,
 • obavlja poslove na telefonskoj centrali Zavoda,
 • vodi objedinjenu evidenciju svih ugovora Zavoda
 • u suradnji s ravnateljem te po njegovom nalogu, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odjela.
Skip to content