Odjel za kvalitetu

KONTAKTI

Voditeljica odjela:
dr. sc. Ivana Škarica Bjelobaba, mag.oec,EOQ menadžer kvalitete
Tel: 051/ 358 787
E-mail: ivana.skarica@zzjzpgz.hr


Koordinatorica akreditacije Zdravstveno-ekološkog odjela:
Marijana Mezlar, dipl.ing.chem.teh.


Koordinatorica akreditacije Mikrobiološkog odjela:
Ivana Lakošeljac, mag.med.lab.diagn.

Odjel za kvalitetu obavlja poslove upravljanja sustavima kvalitete, te vodi važne i složene projekte uspostave ostalih sustava kvalitete u odjele Zavoda.

Odjel djeluje kao stručni centar koji koordinira i nadzire uvođenje sustava kvalitete, te održava uspostavljeni sustav upravljanja u akreditiranim laboratorijima, djelovanjem predstavnika za kvalitetu (tima za kvalitetu). Članovi tima za kvalitetu su osposobljeni da prate i uz provođenje stalnih poboljšanja, nadziru održavanje uspostavljenog sustava upravljanja u organizacijskim jedinicama Zavoda.

Odjel za kvalitetu obavlja sljedeće poslove:

  • obavlja poslove upravljanja sustavima kvalitete
  • vodi projekte uspostave sustava kvalitete (organizira i koordinira uvođenje ostalih sustava kvalitete prema potrebama Zavoda)
  • planira osposobljavanje i usavršavanje radnika za osiguranje kvalitete
  • provodi edukaciju članova tima za kvalitetu i koordinira radom tima prilikom uvođenja sustava kvalitete
  • planira i prati ulaganja u kvalitetu
  • osigurava kontinuirani nadzor uspostavljenog sustava kvalitete
  • planira i organizira provedbu internog audita
  • informira ravnatelja o rezultatima interne i vanjske ocjene sustava kvalitete
  • planira provedbu upravine ocjene
  • nadzire provedbu mjera za stalno poboljšavanje sustava kvalitete
Skip to content