VODOOPSKRBNI SUSTAVI
CRIKVENICE I VINODOLSKOG PODRUČJA
Program ispitivanja u 2021. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Žrnovnica 57 9
Tribalj 8 2
Drivenik 2 1
Jadranovo 8 2
Kliknite ovdje za nove rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava Crikvenice i Vinodolskog područja:
Žrnovnica