VODOOPSKRBNI SUSTAVI
NA PODRUČJU VRBOVSKOG
Program ispitivanja u 2021. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Brod Moravice 2 1
Vrbovsko 8 2
Ljubošina 2 1
Gomirje 2 1
Javorova kosa 2 1
Kliknite ovdje za nove rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava:
Brod moravice
Vrbovsko
Ljuboąina
Gomirje