VODOOPSKRBNI SUSTAVI
NA PODRUČJU DELNICA
Program ispitivanja u 2021. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Delnice 8 2
Crni lug 4 1
Fužine/Zlobin 8 2
Lokve 4 1
Ravna Gora 4 1
Stara Sušica 4 1
Stari Lazi 2 1
B. Moravice 2 1
Skrad 2 1
Skrad Hribac 2 1
Skrad Kicelj 2 1
Skrad Stanica 2 1
Skrad Vodica 2 1
Kliknite ovdje za nove rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava:
Delnice
Fužine
Lokve-Crni lug
Ravna Gora
Skrad