VODOOPSKRBNI SUSTAVI
OTOKA CRESA I LOŠINJA
Program ispitivanja u 2021. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Cres-Lošinj 51 6
Susak 2 1
Ilovik 2 1
Kliknite ovdje za nove rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava Cres - Lošinj