UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - ukupno 

 

IZVOR:

Zbirno izvješće djelatnosti za zaštitu i liječenje usta i zubi, obrazac MN N-01-27