ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI *

 

IZVORI:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12. 2003.

*

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena