UTVRĐENE BOLESTI I STANJA (skupine po MKB) 

 

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost zdravstvene zaštite žena, obrazac MN N-01-17