ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno 

 

IZVORI:

Zbirno izvješće za djelatnost zdravstvene zaštite žena, obrazac MN N-01-17 i Zbirno izvješće patronažne djelatnosti, obrazac MN N-01-30