ODRASLO STANOVNIŠTVO - dob i zaposlenost

 

IZVORI:

Broj zaposlenih, stanje 31.12.2001. - Ured za statistiku Primorsko-goranske županije

*

Kod iskazivanja podataka primjenjuje se teritorijalni princip, prema podrućju na kojem se djelatnost obavlja.