ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - medicina rada 

 

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2003.