ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI -opća medicina * 

 

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2003.

*

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena