ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI, POSJETI ŠKOLAMA 

 
IZVOR: Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac MN N-01-04.