KURATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI *

 
IZVOR: Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2003.
* Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena.