DOCJEPLJIVANJE - morbili-parotitis-rubeola, hepatitis – B i tetanus

 
IZVOR: Godišnje izvješće o imunizaciji (obrazac UT - III / 6 - 86 A)
* U Dobrinju djeluje četverorazredna škola, te školska djeca zaštitu ostvaruju u općinama u kojima se školuju
** U Kostreni djeluje četverorazredna škola, te školska djeca zaštitu ostvaruju u Rijeci