ponovno CIJEPLJENJE - tuberkuloza 

 
IZVOR:

Godišnje izvješće o imunizaciji (obrazac UT - III / 6 - 86 A)

*

U Dobrinju djeluje četverorazredna škola, te školska djeca zaštitu ostvaruju u općinama u kojima se školuju

** U Kostreni djeluje četverorazredna škola, te školska djeca zaštitu ostvaruju u Rijeci