SAVJETOVALIŠTE – prema temi savjetovanja 

 
IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravtvene zaštite školske djece i mladeži, oobrazac HZJZ/ŠM - 03