SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI 

 
IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravstvene zaštite školske djece i mladeži, obrazac HZJZ/ŠM-03