PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI * 

 
IZVORI: Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2003.