ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI 

 
IZVORI: Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac MN N-01-04
Zbirno izvješće patronažne djelatnosti, obrazac MN N-01-30
 *  Djeca Viškova odlaze u Rijeku i prikazana su u nepodijeljenom izvješću za Rijeku
 *  *  Patronažne posjete prikazane su prema mjestu stanovanja djeteta