ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - posjeti 

 
IZVORI: Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac MN N-01-04
* Djeca Mošćeničke Drage zaštitu u savjetovalištu ostvaruju u Lovranu i Opatiji
** Djeca Kostrene i Viškova zaštitu u savjetovalištu ostvaruju u Rijeci