ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI * 

 

IZVORI:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2003.

* Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena
* * Djeca Viškova(godište 1996.-2000.) prikazana su u nepodijeljenom izvješću za Rijeku