ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI*
I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU**

 
 

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2003.

*
Prikazani su specijalizanti u radnom odnosu i na određeno vrijeme
**
Prikazani su i djelatnici koji volontiraju